Långfärdsskridsko

Mats är ansvarig för långfärdsskridskosektionen inom Friluftsfrämjandet Märsta-Sigtuna och Camilla assisterar och sköter telefonsvarare.  Där ingår bl.a. att leda och planera turer så gott som varje vecka. För turer från denna verksamhet hänvisas till Friluftsfrämjandets Märsta-Sigtuna hemsida för långfärdsskridsko.

Bilder finns även på Skridskonätet där man t.ex. kan söka fram Friluftsfrämjandet Märsta-Sigtunas turer.

Nedan finns bilder från några privata turer, där vi ibland tar tillfället i akt och ger oss ut på egen hand.

Skridskobilder 2003 Denna vinter bjöd på fantastiska isar, med allt från turer inne i centrala Stockholm till turer i ytterskärgården, framförallt i norra skärgården mot Söderarmsskärgården, Rödlöga, Norrpada, Ängsskär, Fredlarna och Svenska Högarna. Totalt gjorde vi under några veckors tid i februari och mars åtta turer i denna del av skärgården.
Svenska Högarna 2003 En tur till Svenska Högarna, från Bromskär på  Blidö, på mestadels fantastisk fin is, med en del skravelpartier. Under ca. 3 dagar var det möjligt att nå Svenska Högarna denna vinter (och även under en tioårsperiod), och det är nog sällan som det är så fin is som det var denna dag.
Söderarm 2006 En tur till Söderarms fyr, från Bromskär på Blidö och upp via Vidinge och Söderarmsskärgården till fyren, omgiven av dimma, där vi lunchade. Åter till Bromskär efter att ha åkt lite längre österut tillbaka.
Vättern 2011 Tre turer (totalt 8 dagar) på Vättern, som detta år bjöd på fantastisk is. I Motalabukten vid nyår, längs västra och östra Vättern senare och även korsande av Vättern fråm Karlsborg till Motala.
Bohuslän 2013 4 dagar i Bohuslän, på fantastiska isar och även en dag på Vättern.
Getabergen, Åland 2013 3 dagar på norra Åland, där det fanns fantastiska isar norr om Dånö vid Getabergen.


Hem
Om oss
Aktuellt
Bilder
Kontakta oss
Länkar
Mats Ljungberg o Camilla Wikström